Опис та структура розділу:

98200000-5 Консультаційні послуги з питань забезпечення рівних можливостей

 
Розділ 98000000-3
Інші громадські, соціальні та особисті послуги
Абетковий покажчик для розділу:

98200000-5 Консультаційні послуги з питань забезпечення рівних можливостей