гипсовка в аклюдатор
обронное гравирование

Додатковий словник.

Секція F. Призначення

Група C. Використання відходів