Опис та структура розділу:

92200000-3 Послуги теле- та радіомовлення

 
Розділ 92000000-1
Послуги у сфері відпочинку, культури та спорту
Код Назва
92200000-3
Абетковий покажчик для розділу:

92200000-3 Послуги теле- та радіомовлення