Опис та структура розділу:

75200000-8 Надання громадських послуг

 
Розділ 75000000-6
Адміністративні, оборонні послуги та послуги у сфері соціального захисту
Код Назва
75200000-8
Абетковий покажчик для розділу:

75200000-8 Надання громадських послуг