Опис та структура розділу:

38800000-3 Обладнання для керування виробничими процесами та пристрої дистанційного керування

Абетковий покажчик для розділу:

38800000-3 Обладнання для керування виробничими процесами та пристрої дистанційного керування