Опис та структура розділу:

31200000-8 Електророзподільна та контрольна апаратура

Абетковий покажчик для розділу:

31200000-8 Електророзподільна та контрольна апаратура